Speerpunten Talentontwikkeling

Pure Talent staat voor Talentontwikkeling, de naam zegt het al want Pure staat voor Persoonlijke/Professionele uitdaging, Richting & Effect, vanuit Talent. Talentontwikkeling gaat over hoe een organisatie omgaat met het aanwezige talent en de mogelijkheid geeft om talent te ontwikkelen. Niet iedereen is een talent, maar wel iedereen heeft een talent. Het gaat erover hoe je het aanwezige talent verder kan ontwikkelen. Lees hier de interviews.

Wat zijn belangrijke speerpunten bij Talentontwikkeling? Pure Talent Opleiding & Training ging in gesprek met een aantal van onze partners hoe zij hiernaar kijken:

Annelies van Noppen, Adviseur Opleidingen Gemeente Rotterdam


“In deze moeilijke periode tijdens COVID, met alle beperkende maatregelen is het juist zo belangrijk mensen perspectief te bieden. Wij doen dit bij de Gemeente Rotterdam (afdeling Handhaving) door mensen, naast de functie verplichte opleidingen, een keuzeaanbod te bieden. Wij hebben hiervoor een beperkt aantal ruimten ingericht die voldoen aan alle voorwaarden van het RIVM. Hierdoor konden mensen die niet in staat waren om online training te volgen zich toch blijven ontwikkelen.”

 

Britt Sjoerdsma, Adviseur organisatieontwikkeling CIZ


“Bij Het CIZ zijn we bezig om mensen te specialiseren. Dus van generalist naar specialist in het team. Hierdoor zijn voor aanvragen die minder vaak binnenkomen een aantal experts. Bijkomend voordee is dat mensen hierdoor team en regio overstijgend gaan werken door het opzoeken van de specialisten buiten het eigen team.” 

 

 

 

Valentine Boer, Afdelingshoofd a.i. KCC3 Gemeente Delft

"Binnen het sociaal domein bij de gemeente Delft werken we in deze tijd, waarin het vinden van goed personeel een uitdaging is, aan het ontdekken van talenten binnen de eigen organisatie.Talenten herkennen, enthousiasmeren en faciliteren om in te zetten in een andere functie of op een andere afdeling. Hiermee blijven medewerkers actief werken aan hun ontwikkeling en behouden wij de talenten voor de gemeente."

 


Monique Coppens, HR Adviseur Gemeente Roosendaal

“Bij de gemeente Roosendaal werken wij met autonome groepen.Dit geeft mensen de ruimte om vanuit vertrouwen zelf regie te nemen over hun werk en ook hun talentontwikkeling. Talenten kunnen mensen verder ontwikkelen met een individueel ontwikkelbudget of via het uitgebreide centrale trainingsaanbod wat we bieden. Wij zijn afgestapt van een traditionele beoordelingscyclus maar bieden medewerkers wel inzicht in hun functioneren door middel van 360 graden feedback.Verder focussen we in onze organisatieontwikkeling op het creëren van een cultuur waarin we elkaar op natuurlijke wijze feedback vragen en geven.”
 

Steve van Driel , Cultuur Coach Independer


“Talentenontwikkeling begint al tijdens het onboarden. Iets dat juist in deze tijd extra belangrijk is, mede door de afstand die groter lijkt dan ooit. Nieuwe collega’s zich meteen thuis laten voelen terwijlde afstand groter lijkt dan ooit kan een uitdaging zijn. Bij Independer beginnen we daar al mee voordat collega’s starten. Ze krijgen twee weken voor de eerste werkdag een uitnodiging voor de pre-boardingsapp. De leidinggevende stuurt een handgeschreven kaartje om welkom te heten. En de collega ontvangt een welkomstbox waar alles in zit om te starten. Om de onderlinge verbondenheid te stimuleren krijgt de nieuwe collega tijdens de inwerkperiode een buddy uit een ander team. Weer een manier om alvast wat collega’s te leren kennen. En dit is nog maar een kleine greep uit de dingen die we bij Independer doen tijdens de onboarding."

 

 

Sylvia Immens, Senior HRD adviseur bij GVB

Gvb heeft een mentor-programma waarin senior managers gekoppeld worden aan jonge talenten. Hierdoor ontstaat er een mooie en waardevolle uitwisseling, met frisse blikken enerzijds, kennis en ervaring anderzijds. Nu we weer wat meer vrijheden krijgen is het hét moment om dit programma weer een boost te geven."